Regionális nemzetközi konferencia a Dél-Dunántúl újkőkoráról és bronzkoráról

At the Gates of the Balkans – Prehistoric communities of the Baranya/Baranja region and the adjacent areas címmel február 23-24-én, Pécsett rendezett nemzetközi kerekasztal-konferenciát a pé...

Tovább

Hogyan keltezhetők a bronzkor változásai? – 1. rész

Az írásos források megjelenését megelőző korszakok időrendjét sokáig pusztán a régészeti leletek formai hasonlóságai, illetve a rétegtani adatok alapján határozták meg. Ennek során a régésze...

Tovább

Kiss Viktória Kuzsinszky Bálint emlékérmet vehetett át

A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 2017. március 20-án tartott közgyűlésén Kuzsinszky Bálint emlékéremmel jutalmazta a Magyar Tudományos Akadémia BTK  Régészeti Intézet tu...

Tovább

Hamvasztott csontmaradványok keltezése – Megbeszélés Debrecenben

Projektünk egyik fontos pillére a temetkezésekből származó minták (embercsont) korábbinál pontosabb AMS radiokarbon keltezése, a magyarországi kora- és középső bronzkor abszolút kronoló...

Tovább

Adatok a 4000 évvel ezelőtti viselethez – Melis Eszter előadása Sopronban

A soproni Scarbantia Társaság fiatal kutatónk, Melis Eszter ismeretterjesztő előadásával nyitotta az évet. A Nyugat-Dunántúl kora és középső bronzkori viseleti elemeiről szóló beszámoló R...

Tovább

Kiváló minősítést kapott a Lendület Mobilitás kutatócsoport

A Lendület Mobilitás Kutatócsoport vezetőjeként nagy örömmel köszönöm meg kutatócsoportunk minden tagjának és az együttműködő partnereknek az első évben végzett közös munkát. A 2015. július ...

Tovább

Új lendület a bronzkor régészeti és tudományközi kutatásában – Kiss Viktória előadása Sopronban

A Magyar Tudományos Akadémia kiemelt kutatási programjai között a bronzkor tudományközi (interdiszciplináris) kutatása is szerepel. Az első eredményekről szólt Kiss Viktória előadása, a...

Tovább

Konferencia a társadalmi nemi szerepekről Klementben

A TEA (The European Archaeologist) legfrissebb számában beszámolót olvashatunk a szeptemberben, az ausztriai Klementben megrendezett gender-konferenciáról (Multiple femininities – multi...

Tovább

Bronzművesség az őskortól a középkorig – beszámoló a műhelykonferenciáról

A Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézete és az MTA BTK RI Lendület Mobilitás kutatócsoport a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából “Bronzművesség az őskortól a középkorig. Műhelykon...

Tovább

Bronzművesség műhelykonferencia – program

Bronzművesség az őskortól a középkorig Műhelykonferencia régészeti és történeti korú bronztárgyak vizsgálatának lehetőségeiről   az MTA BTK Régészeti Intézet és az MTA BTK RI Lendület M...

Tovább

A bölcsészettudomány új eszközei: a bioarcheológia és bioszociális régészet

A régészet szó hallatán a történelem iránt érdeklődő nagyközönség lelki szemei előtt minden bizonnyal elsőként a csontvázat ecsettel tisztogató tudós képe jelenik meg, de valószínűleg sokakn...

Tovább

A Lendület-program a bölcsészettudományokban – tudományos ülésnap az MTA-n

2016. november 17-én a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományok Osztálya a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából tudományos ülésnapot szervezett, “A Lendület-program a b...

Tovább

Beszámoló a Central Europe TAG (Theoretical Archaeology Group) harmadik konferenciájáról

2016. november 8-9. között került megrendezésre Pozsonyban a „Central European Theoretical Archaeology Group” harmadik konferenciája. A többnyire cseh és szlovák résztvevőkkel megrendez...

Tovább

Középpontban a bronzkori ember

Az MTA BTK Régészeti Intézet Lendület Mobilitás kutatócsoportja a bronzkori ember életmódjának jobb megismerését tűzte ki célul az ötéves kutatómunka során. Programunk címe, A csontoktól, br...

Tovább

Migrációs központ volt a bronzkori Kárpát-medence

A régészeti leletek tanúsága szerint a bronzkor során a Kárpát-medencébe több irányból érkeztek bevándorlók. Ezeket a migrációkat ma már nem csupán a klasszikus régészet és a hagyományos ant...

Tovább