Stonehenge kiállítás és régészeti konferencia Alsó-Ausztriában

A magyar határtól másfél óra autóútra található mistelbachi múzeumban (MAMUZ) a december 3-ig még megtekinthető a látványos Stonehenge kiállítás. A tárlat egyrészt rendkívül interaktív formában mutatja be a megalitikus építményeiről híres vidék, Dél-Anglia történetét a mezolitikumtól Kr. e. 2000-ig terjedő időszakig, másrészt Közép-Európa késő neolitikumából a koncentrikus körökből álló, monumentális föld-fa építmények ún. körárkok rekonstrukciói és leletei kaptak helyet benne. A kutatási projektünk részét képező harang alakú edények kultúrája angliai és ausztriai leleteiből is válogattak a kiállításrendezők, mivel ilyen jellegű gazdag temetkezéseket a kőszerkezet építését követő időszakból egyaránt ismerünk a Stonehenge közeléből és a Lajta vidékéről. A kiállítótérben láthatjuk  még a jelenleg álló kövek életnagyságú modelljeit. Emellett a bécsi Ludwig Boltzmann Institut és a birminghami egyetem nagyszabású, a Stonehenge körüli, ma már nem látható építményeket, tájhasználatot feltáró geofizikai projektjének módszereit és eredményeit is közérthető formában tárják elénk a kivetítők és makettek.

Stonehenge MAMUZ Museum Mistelbach: Niki Gail

A MAMUZ azonban nemcsak kiállítóhelyként szolgál, június elején (9-10) 8. alkalommal itt rendezték meg az alsó-ausztriai régészet éves konferenciáját (Tage der NÖ Landesarchäologie). Az év végén nyugdíjba vonuló tudományos igazgató, Ernst Lauermann tiszteletére, ezúttal kivételesen kétnapos, sűrű programot állítottak össze.

http://www.mamuz.at/de/veranstaltungen/172-tag-der-noe-landesarchaeologie

A projektünk kutatási területéhez igencsak közel eső, jól kutatott régió csaknem minden régészeti korszakából hangzottak el előadások a Vénusz szobrairól nevezetes paleolitikus, willendorfi lelőhelytől a 19. századi erődítményekig. Többek közt a MAMUZ, a Naturhistorisches Museum, a bécsi egyetem, Bundesdenkmalamt és az OREA intézet munkatársai és projekt partnereik tartottak 35 előadást a rövidesen leköszönő igazgató tiszteletére.

Bild Tag der NÖ Landesarchäologie: MAMUZ

Hat előadás foglalkozott bronzkori témákkal. A MAMUZ leendő tudományos igazgatója, Franz Pieler a kutatástörténetben gyakran hivatkozott roggendorf-steinleiteni kora bronzkori (magyar terminológia szerint középső bronzkori) temetőt helyezte új megvilágításba az újabban előkerült dokumentációk alapján. Közel 4000 éves női viseletek reprezentatív szerepét elemezték Christine Neugebauer-Maresch és Karina Grömer a látványos franzhauseni sírleletek alapján.

K. Grömer: Prähistorische Textilkunst in Mitteleuropa. Geschichte des Handwerkes und Kleidung vor den Römern. Wien, 2010, Abb. 166.

Nagy mennyiségű adat felhasználásával kísérelte meg a csaknem egész Közép-Európában Kr. e. 2000 – 1700 között elterjedt Aunjetitz komplexum tipológiáját újraértelmezni Elisabeth Rammer. Az egyik szervező Peter Trebsche, középső bronzkori (magyar terminológia szerint késő bronzkori) cölöpszerkezetes épületeket mutatott be Mitterretzbachból, érdekes alapítási áldozattal. Milan Salaš ékszerekből álló kincsleletet, Monika Griebl és Benedikt Biederer az OREA projektjük keretében kutatott stillfriedi lelőhely tárológödreinek anyagát prezentálta az urnamezős korból.

A konferencia tematikája főként kutatócsoportunk nyugat-dunántúli kutatásaihoz szolgált érdekes adatokkal, párhuzamokkal.

Melis EszterVissza