Király Ágnes Akadémiai Ifjúsági Díjban részesült

Tizennyolc fiatal kutató vehette át 2018. január 31-én az Akadémiai Ifjúsági Díjat az Akadémia vezetőitől.

Az Akadémiai Ifjúsági Díjat a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára alapította 1972-ben az akadémiai tudományos kutatóhelyen dolgozó, 30 év alatti fiatal kutatók szakmai munkájának ösztönzésére és a kiemelkedő tudományos eredmények elismerésére. Az Akadémiai Ifjúsági Díj célja elsősorban a pályamunkájuk és intézeti igazgatójuk minősítése alapján arra érdemes fiatal kutatók minél nagyobb számban való elismerése, tudományos munkájuk ösztönzése, támogatása. 1983-tól a pályázók korhatára 35 évre emelkedett.

Király Ágnes, az MTA BTK Régészeti Intézet Lendület Mobilitás Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa a „Településen belül előkerült emberi maradványok mint strukturált depozitumok a késő bronzkori – kora vaskori (RBD-HB3) Északkelet-Magyarországon. Módszertani vázlat egy készülő doktori disszertációhoz” című pályamunkájáért kapta meg az Akadémiai Ifjúsági Díjat.

Király Ágnes pályamunkája az őskori régészet érdekes kérdéskörét, a „szabályos” temetkezésektől eltérően települési gödrökben előkerülő emberi maradványok értelmezési lehetőségeit járta körül. A pályázatban az archaeothanatológia, a halál régészete módszereit tekinti át és alkalmazza a Kr. e. 1400–800 közötti időszakban a földbe ásott, olykor több ember maradványait rejtő gödrök részletes elemzésén keresztül. A szempontrendszer nem csupán a különböző korszakok régészei, hanem a történettudomány, pszichológia, szociológia, néprajz, kulturális antropológia szakemberei számára is fontos tudományos megközelítést és kérdésfelvetést tartalmaz.

Az elismeréshez szívből gratulálunk!

Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás


Vissza