A keleti kapcsolatok nyomában

Az elmúlt év novemberében kutatócsoportunk tagja, Szabó Géza részt vett az Orosz Tudományos Akadémia Vlagyikavkazi Központjának Bölcsészettudományi Intézete és a Vlagyikavkazi Egyetem közös rendezésében „A nart-tudományok XXI. századi paradigmaváltása” címmel rendezett konferencián.

A konferencia 68 előadása sokszínű megközelítéssel tárgyalta a nartok, vagyis a Kaukázus területén ma is élő indoeurópai nyelvcsaládba tartozó nép történetének kutatását. A bölcsészet- (elsősorban régészeti, filológiai, nyelvészeti, történeti) és társadalomtudományi (jogtörténeti, gazdaság- és mentalitástörténeti) megközelítésekben a legkisebb részletekben eltérő vélemények is rendkívül élénk és gyümölcsöző vitákat váltottak ki.

Szabó Géza az indoeurópai népek bronzkori történetének jobb megismerésére irányuló kutatásai iránti érdeklődést bizonyította az a megtisztelő figyelem, amely alapján „A ’nartok asztala’ és az őskori európai mobilitás” címmel tartott előadása egyben a plenáris ülés nyitó előadása is volt. A konferenciát követően kollégánknak lehetősége nyílt a kutatásokhoz kapcsolódó terepmunkára, a helyi múzeumokban őrzött régészeti leletek megtekintésére, illetve a nemzeti tudományos könyvtár szakirodalmi anyagának áttekintésére is.

Reméljük, hogy kollégánk legújabb élményeit nemsokára hazai konferenciákon is hallhatjuk, a bronzkori fémművesség kaukázusi kapcsolatait érintő kutatási eredményeit pedig friss cikkekben is olvashatjuk.Vissza